Nurdoğan Babadağ -   0 532 612 65 44

Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir. Kelime kökeni açısından İsveççe'de “arabulucu” anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelen ‘man’ kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir.

Ombudsmanlık ünvanı kazanan kişiler, alanında en üst düzey bilgiye sahip ve en güvenilir kişilerdir.

Örneğin Türkiye'de medya alanında ombudsmanlık ünvanına sahip kişi Uğur Dündar'dır. Kentsel Dönüşüm alanında ise tek ünvan sahibi Nurdoğan BABADAĞ'dır.

Türkiye'de Ombudsmanlık ünvanına sahip çok az kişi bulunmaktadır.