Nurdoğan Babadağ -   0 532 612 65 44

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ YARIM KALAN VEYA İŞ TAKİBİ GEREKTİREN BİNALARA VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMI

Söz konusu parsel veya parsellerde Arsa Sahipleri ile Müteahhit tarafından daha önce yapılmış olan Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Taşınmaz Satış Vaadi ve İnşaat Yapım Sözleşmesindeki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin incelenmesi, Müteahhide ait mali durum yeterliliği durumunda işin devamı için gerekebilecek ek tadil sözleşmelerin yapılması, taraflar arasında ki hak ve yükümlülüklerinin takibi, yürütülmesi, neticelendirilmesi, taraflarca uzlaşılamaması durumunda ise 6306 yasa kapsamında Fesih sürecinin yürütülerek neticelendirilmesi ve akabinde Malikler tarafından belirlenecek bir Yüklenici ile inşaat sürecine başlanılması ve tüm inşaat sürecinde teknik ve hukuki olarak destek verilerek iskan alınmış olarak bağımsız bölümlerinin Arsa Sahiplerine teslim edilmesi konularına ait tam kapsamlı danışmanlık hizmetidir.

DANIŞMANLIK KAPSAMINA AİT GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER