Nurdoğan Babadağ -   0 532 612 65 44

Kentsel Dönüşüm süreci hukuki ve teknik açıdan detaylı ve uğraştırıcı bir süreci kapsamaktadır. Süreç sağlıklı şekilde ilerletilebildiği zaman hem bina sakineri için hem müteahitler için avatajlı imkanlar sunmaktadır. Süreç sağlıklı şekilde ilerletilemediği zaman ise hem malikler hem de müteahitler için çözülmesi yıllar sürebilecek daha büyük problemlere dönüşülebilmektedir. Bu süreçte ise hem bina malikleri hem de müteahitler maddi ve manevi ciddi kayıplara ulaşmaktadır.

Sürecin sağlıklı şekilde ilerlememesinin birçok nedeni vardır. Başlıcaları ise ;

1-)Kentsel Dönüşüm mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması,

2-)Hukuki ve Teknik mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması,

3-)Sürecin kronolojik işleyiş sırasının doğru şekilde yapılamaması,

4)Resmi Kurumlar ile düzenli ve doğru diyalog sürecinin oluşturulamaması,

5)Bina Malikleri ile Müteahitler arasındaki sözleşmelerin doğru şekilde yapılamaması gibi birçok nedeni vardır. 

Türkiye'de yukarıda yazılan başıca problemlerden ötürü kentsel dönüşüm sürecinde birçok bina yarım kalmıştır. 

Ombudsman Formülü sayesinde ise bütün bu süreçler hem bina sakinleri için hem de mütahitler için maddi ve manevi kazançlı ve keyifli bir sürece dönüşmektedir.

Meka Yapı olarak ombudsman formülü sayesinde bugüne kadar 65 adet binayı hem sürecin başından hem de sonradan devralarak bitirmiş bulunmaktayız. 

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm sürecinde bu sayıda binayı bitirebilen başka bir özel kuruluş bulunmaktadır.

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.