Nurdoğan Babadağ -   0 532 612 65 44

 

Meka Yapı, 20.09.2012 Tarihinde resmi olarak faaliyetine başlamış olup özellikle Kadıköy Bağdat Caddesi bölgesinde 65 adet binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için teknik ve hukuki anlamda profesyonel olarak hizmet vermiştir.

Nurdoğan BABADAĞ, toplam 34 yıllık inşai, mimari ve hukuki bilgileri yanıda Kentsel Dönüşüm sürecinde geçirdiği toplam 10 yıllık sürede, Tapu uygulamalarına, Belediye imar yönetmeliklerine, yıkım, yapım ve iskan süreçlerine, Mahkeme süreçlerine, Kentsel Dönüşüm 2/3 Yönetmeliği kapsamında ki satış dahil tüm uygulamalarına ve Bakanlık ile ilgili tüm iş ve işlemlere yüksek derecede hakimiyet sağladığından gerek yeni başlayan gerekse yarım kalan projelerin dönüşümlerinin tamamlanmasında maliklere ve müteahhitlere önemli ve kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.