Nurdoğan Babadağ -   0 532 612 65 44

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE OLAN BİNALARA VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMI

Söz konusu parsel veya parsellere ilişkin olarak tüm teknik ve hukuki çalışmaların yapılarak arsa malikleri ile müteahhit arasında yapılacak Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve ekleri olan mimari etüd projelerinin Arsa Sahiplerinin hak ve menfaatleri gözetilmesi sureti ile hazırlanması ve inşaat sürecine başlanması, Arsa Maliklerinin tamamı ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise 6306 yasa kapsamında Kentsel Dönüşüm sürecinin yürütülerek Malikler tarafından belirlenecek bir müteahhit ile inşaat sürecine başlanması ve tüm inşaat sürecinde teknik ve hukuki olarak destek verilerek maliklerin iskan alınmış olarak bağımsız bölümlerinin kendilerine teslim edilmesine ilişkin hizmetlerdir.

 

DANIŞMANLIK KAPSAMINA AİT GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER