Nurdoğan Babadağ -   0 532 612 65 44

NURDOĞAN BABADAĞ

Sektör Tecrübesi 34 yıl ve 1988 yılına dayanan Nurdoğan BABADAĞ, 2012 yılına kadar Konut ve Fabrika İnşaatları konularında faaliyet gösteren bir Anonim Şirketin Yurt içi ve Yurt dışındaki şantiyelerinde Genel Koordinatör ünvanı ile çalışmıştır. Bu süreçte bina yapımına dair tüm inşaat konularında yüksek tecrübe ve deneyim kazanmıştır.
2012 yılından itibaren 5 yıl boyunca Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e ait olan Dinamik Yapı A.Ş. nin Proje Geliştirme Müdürü olarak görev yaparak Bağdat caddesinde 9 adet binanın sözleşmelerinin hazırlanması, malikler ile uzlaşmanın sağlanması, binaların boşaltılması, yıkımı, yeniden inşaatın yapılması ve iskanlarının alınması süreçlerini hukuki ve teknik anlamda yürüterek, binaların başarılı bir şekilde bitirilmesini ve maliklere teslimleri sağlamıştır.
2017 yılından itibaren ise dönüşüme girmek isteyen bina malikleri tarafından oluşan talepler akabinde Bağdat caddesinde bir ofis açarak, konularında deneyimli ekibini bir araya getirmiş ve danışmanlık hizmetine buradan devam etmeye başlamıştır.
2018 yılından itibaren bir kısım müteahhitlerin binaları yarım bırakmaları ve maliklerin aralarında uzlaşamamalarından ötürü, binaların yıkılarak yeniden yapılamaması sorunu ile özellikle Kadıköy bölgesinde yaklaşık 300 bina yarım kalmıştır. 
Bu binalardan referans yolu ile kendisine ulaşan bina maliklerinin danışmanlıklarını üstlenerek, gerek maliklerin aralarında ki uzlaşıyıi gerekse müteahhit ile malikler arasında ki uzlaşıyı sağlayarak inşaatların yeniden başlamasını sağlamıştır. Bunlardan birçoğunun inşai fiziki süreçlerini takip ederek iskanını almış olup, kalan kısmının ise inşaat süreçleri hızla devam etmektedir.
20.09.2012 tarihinden itibaren özellikle Kadıköy, Bağdat Caddesi bölgesinde 65 adet binanın Kentsel Dönüşüm kapsamında yenilenmesi için teknik ve hukuki anlamda profesyonel olarak hizmet vermiştir.

Bugün başta İstanbul ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.
34 yıllık sektör tecrübesi ile inşai, mimari ve hukuki bilgileri yanında 10 yıllık kentsel dönüşüm sürecinde de, tapu uygulamalarına, belediye imar yönetmeliklerine, yıkım, yapım ve iskan süreçlerine, mahkeme süreçlerine, kentsel dönüşüm 2/3 yönetmeliği kapsamında ki satış dahil tüm uygulamalarına ve bakanlık ile ilgili tüm iş ve işlemlere yüksek derecede hakimiyet sağladığından, gerek yeni başlayan gerekse yarım kalan projelerin dönüşümlerinin tamamlanmasında maliklere ve müteahhitlere önemli ve kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.