Nurdoğan Babadağ -   0 532 612 65 44

Akasya Apartmanı
TL

Ada     : 2989

Parsel : 30

İnşaat Süresi Boyunca Maliklere Hukuki Ve Teknik Desteğin Verilmesi
Noter İmzalarının Karşılıklı Olarak Atılması
Sözleşmelerin Hazırlanması
Şartnamelerin Hazırlanması
Hukuki Ve Teknik Uzlaşının Sağlanması
Paylaş :